Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Elemente de cultură românească3 ECTS
4Curs practic de limba română6 ECTS
5Limba străină I6 ECTS
6Fonetica limbii străine3 ECTS
7Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
8Educația fizică I-
9Bazele culturii informației1 ECTS
10Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Curs inițial de teorie a traducerii4 ECTS
4Istoria literaturii române I4 ECTS
5Limba străină II4 ECTS
6Limba latină4 ECTS
7Cultura comunicării2 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Introducere în cercetarea textului literar4 ECTS
Introducere în analiza gramaticală
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Educația fizică II-