Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Pedagogia4 ECTS
4Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
5Limba română I3 ECTS
6Educația fizică I-
7Limba străină I5 ECTS
8Modul: Limba și civilizația ucraineană. Elemente de cultură ucraineană. Curs practic de limba ucraineană5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Securitatea muncii. Protecția civilă-
2Bazele culturii informației-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Psihologia4 ECTS
4Educația fizică II-
5Limba străină II4 ECTS
6Istoria literaturii ucrainene I4 ECTS
7Limba slavă veche4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Introducere în cercetarea textului literar4 ECTS
Introducere în analiza gramaticală
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Limba română II3 ECTS
2Cultura comunicării2 ECTS