Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în lingvistică5 ECTS
2Istoria literaturii universale I3 ECTS
3Pedagogie. Practica de inițiere5 ECTS
4Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
5Elemente de cultură românească3 ECTS
6Curs practic de limba română5 ECTS
7Limba franceză I5 ECTS
8Educația fizică I-
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în teoria literaturii5 ECTS
2Istoria literaturii universale II4 ECTS
3Limbi clasice4 ECTS
4Psihologie. Practica de inițiere5 ECTS
5Istoria literaturii române I4 ECTS
6Limba franceză II4 ECTS
7Educația fizică II-
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Introducere în cercetarea textului literar4 ECTS
Introducere în analiza gramaticală