Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Metode de acces la baze de date5 ECTS
2Programare Web5 ECTS
3Administrarea bazelor de date I5 ECTS
4Metodologia și etica cercetării5 ECTS
5Managementul proiectelor IT5 ECTS
6Metode distribuite și tehnologii bazate pe XML5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Administrarea bazelor de date II5 ECTS
2Sisteme distribuite5 ECTS
3Arhitecturi pentru sisteme software5 ECTS
4Proiectarea sistemelor client-server I5 ECTS
5Securitatea informației și dreptul de autor5 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Platforma Java Enterprise I5 ECTS
Platforma .NET Framework I