Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Teoria generală a dreptului5 ECTS
2Drept civil (partea generală)5 ECTS
3Drept civil (partea specială)5 ECTS
4Drept procesual civil5 ECTS
5Dreptul muncii5 ECTS
6Drept comercial5 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Teoria deciziilor în jurisprudență5 ECTS
2Probleme actuale de drept civil5 ECTS
3Probleme actuale de drept procesual civil5 ECTS
4Metodologia cercetării științifice în domeniul dreptului și etica profesiilor juridice5 ECTS
5Negocierea colectivă și administrarea contractelor colective de muncă5 ECTS
6Executarea silită5 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Teoria actului juridic civil5 ECTS