Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Politici sociale4 ECTS
2Psihologia generală4 ECTS
3Psihologia socială4 ECTS
4Sociologia generală4 ECTS
5Educația fizică I-
6Sistemul de protecție socială din Republica Moldova6 ECTS
7Cadrul legal al protecției sociale4 ECTS
8Limba străină I4 ECTS
9Bazele culturii informației1 ECTS
10Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Psihologia vîrstelor4 ECTS
2Sociologia familiei4 ECTS
3Limba străină II4 ECTS
4Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
5Educația fizică II-
6Deontologie, cultură și comunicare profesională4 ECTS
7Teorie și metodă în asistența socială6 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Principiile economiei de piață4 ECTS
Managementul proiectelor