Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Politici sociale4 ECTS
2Psihologia generală4 ECTS
3Psihologia socială4 ECTS
4Sociologia generală4 ECTS
5Educația fizică I-
6Sistemul de protecție socială din Republica Moldova6 ECTS
7Cadrul legal al protecției sociale4 ECTS
8Limba străină I4 ECTS
9Bazele culturii informației-
10Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Psihologia vârstelor4 ECTS
2Sociologia familiei4 ECTS
3Limba străină II4 ECTS
4Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
5Educația fizică II-
6Deontologie, cultură și comunicare profesională4 ECTS
7Teorie și metodă în asistența socială6 ECTS
8Cultura comunicării-
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Principiile economiei de piață4 ECTS
Managementul proiectelor