Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Teoria generală a dreptului6 ECTS
2Drept constituțional și instituții politice6 ECTS
3Drept privat roman4 ECTS
4Istoria statului și dreptului4 ECTS
5Educația fizică I-
6Modul: 1. Filosofia. Probleme filosofice ale domeniului 2. Logica juridică6 ECTS
7Limba străină I4 ECTS
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Securitatea muncii. Protecția civilă1 ECTS


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în dreptul civil5 ECTS
2Drept penal - partea generală I5 ECTS
3Drept instituțional al Uniunii Europene4 ECTS
4Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
5Educația fizică II-
6Limba străină II4 ECTS
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Drept constituțional comparat4 ECTS
Mari sisteme contemporane de drept
2Construcție europeană4 ECTS
Civilizație europeană
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Limba latină2 ECTS
2Retorica juridică2 ECTS