Planurile de Studii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Ciclul
Frecvența
Domeniul
Specialitatea
Promoția
Anul de studiu


Sem I
Unități de curs/module obligatorii
1Teoria generală a dreptului6 ECTS
2Drept constituțional și instituții politice6 ECTS
3Drept privat roman4 ECTS
4Istoria dreptului4 ECTS
5Modul:1. Filosofia. Probleme filosofice ale domeniului. 2. Logica juridică6 ECTS
6Limba străină I4 ECTS
7Educația fizică I-
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Bazele culturii informației-
2Securitatea muncii. Protecția civilă-


Sem II
Unități de curs/module obligatorii
1Introducere în dreptul civil6 ECTS
2Drept penal - partea generală I5 ECTS
3Drept instituțional al Uniunii Europene3 ECTS
4Tehnologii informaționale și comunicaționale4 ECTS
5Limba străină II4 ECTS
6Educația fizică II-
Unități de curs/module opționale (se alege o opțiune din fiecare listă)
1Drept constituțional comparat4 ECTS
Mari sisteme contemporane de drept
2Construcție europeană4 ECTS
Civilizație europeană
Unități de curs/module facultative (la libera alegere)
1Cultura comunicării2 ECTS